Visma Flyt Skole

Mobilapp for hjem-skole-dialog

Vi ønsker å ha tett dialog mellom skolen og hjemmet. Derfor oppfordres alle foresatte til å laste ned og aktivere appen «Min Skole – foresatt».

Min Skole-appen bidrar til en enkel og effektiv kommunikasjon mellom skole og hjem. Appen er direkte koplet sammen med skoleadministrasjonssystemet Visma Flyt Skole.

Se veiledning fra VISMA for mer informasjon:

Med appen Min Skole – foresatt kan foresatte:

  • Motta og sende meldinger
  • Registrere fravær, for eksempel ved sykdom.

Meldinger fra skole til hjem
Skolen kan også bruke det samme systemet for å sende meldinger til en elevs foresatte, alle foresatte i en klasse eller alle skolens foresatte. Mottaker for meldingen rett i appen, og med Push-varlser aktivert på mobilen får man tydelig hint om nye beskjeder i samme øyeblikk som de sendes.

Søke SFO-PLASS via nettsiden VISMA Flyt Skole

For å søke plass på SFO logger man inn i Visma Flyt Skole med Bank-ID.

Følg linken til nettsiden: Visma Flyt Skole

Brukerveiledning til hvordan søke SFO plass via VISMA finner du her: