Varsel ifbm kran og elementbiler tirsdag 29.09.2020

Byggingen av ny kirke og skoledel går etter planen. Tirsdag 29.09.20 er det tid for å montere Amfitrapp og første del av trapp mot vest. Det vil da komme en 60 tonns kran først og elementbiler som er tungt lastet utover dagen. Vi ber derfor alle foresatte og elever om å være ekstra observante denne dagen. Deler av skolegården vil bli sperret av som vist på bilde nedenfor. Legg merke til at gangvei opp forbi brakkerigg også vil bli sperret.