Svømming 21/22

Vi har svømmeundervisning i Skien fritidspark. Det er våre lærere som har undervisningen. Svømmeundervisningen er lagt til 1.-3.time hver torsdag. Elevene får transport frem og tilbake. Elevene blir hentet på skolen 08.40 og kommer tilbake ca. kl. 11.00.

Det er 2., 4., 5., 6. og 8. klasse som har svømmeundervisning dette skoleåret. 6. og 8. klasse er delt i to grupper, så de har svømming annenhver uke i den tildelte perioden.

  • uke 33-34: 5. klasse
  • uke 35-42: 4. klasse
  • uke 43-9: 8. klasse
  • uke 10-20: 6. klasse
  • uke 22-24: 2. klasse