Styreleder takker av

På generalforsamlingen til skolen gikk Robert Andersen av som styreleder etter åtte år. Her deler har noen tanker.

Vil med dette takke av som styreleder for Skauen kristelige skole etter avholdt Generalforsamling 20.03.2019.

Torbjørn Nilgard tar over som styreleder.

8 år som styreleder (20111-2019) har vært en ansvarsfull, spennende, utfordrende og lærerrik reise.

Jeg synes det har vært interessant å jobbe med kristen friskole og er takknemlig, glad og imponeret over hva vi sammen har fått til.

Vi har et engasjert og kompetent styre som jobber bra sammen.

Takk for mange utfordringer som vi sammen har løst, og takk for innsatsen fra alle ansatte og en god ledelse. Jeg er imponert og takknemlig.

Som styreleder har jeg vært opptatt av engasjement og å være tilgjengelig og å løse oppgaver fortløpende.

Lykke til videre og Guds velsignelse over skole, ansatte, elever og styre.

Mvh

Robert Andersen