Spørsmål om korona?

Vi får noen spørsmål om korona, og vi prøver å svar så godt vi kan, men vi oppfordrer til å sjekke ut informasjon og anbefalinger på UDIR og FHI sine nettsider. Her er det oppdatert informasjon og anbefalinger. Skien kommune har også noen lokale tiltak og informasjon.

FHI:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

UDIR:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Skien kommune:

https://www.skien.kommune.no/skien-kommune/assisterende-radmann/informasjon-om-koronaviruset/