Søke skoleplass

Ønsker du å søke en elevplass for ditt barn ved Skauen kristelige skole, må du sende en søknad.

Gå til  https://skauenskole.no/soke-plass/ for søknadsskjema.

Her finner du også skolens inntaksreglement.

Søknadsfristen for første opptak er 1.mars for skoleåret 2019/2020.

Det er ledig plass i de fleste klasser, men neste års 1. og 4. klasse er det pr nå ikke plass.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Karsten Grytnes

Rektor ved Skauen kristelige skole