Søke skoleplass

Ønsker du å søke en elevplass for ditt barn ved Skauen kristelige skole, må du sende en søknad.

Gå til  https://skauenskole.no/soke-plass/ for søknadsskjema.

Her finner du også skolens inntaksreglement.

Søknadsfristen for første opptak er 1.mars for skoleåret 2019/2020.

Opplysninger om ledige plasser finner du her.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Karsten Grytnes

Rektor ved Skauen kristelige skole