Søke jobb

Her vil det være utlysninger når vi har ledige stillinger. Om du ønsker å stå som vikar i det daglige, så send oss en generell søknad med CV.

Vi søker lærere og miljøterapeut som kan være med oss fra 01.08.2021.

 

Skauen kristelige skole søker etter en miljøterapeut i 50% stilling.

Vi søker også lærere til vikariat i barneskolen som kan undervise i flere fag, gjerne også spes.ped. Det kan være aktuelt for en av kandidatene å ta kontaktlæreransvar på barnetrinnet.

På ungdomsskolen har vi spesielt behov for spansk.

Tiltredelse for alle stillingene er 01.08.21. For fullstendig utlysning og søknadsskjema, se under.

For stillingene søker vi bekjennende kristne som vil være lojale overfor skolens kristne målsetting og verdigrunnlag. Lønn og betingelser etter offentlig lov og regulativ. Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse.

Søknad på vårt søknadsskjema, sendes snarest og innen 26.03. til

Styret for Skauen kristelige skole v/rektor

Jon Alvssonsgate 14

3746 Skien

eller til karsten.grytnes@skauenskole.no

Spørsmål kan rettes til rektor på tlf. 472 34 932 eller inspektør på tlf. 979 52 717

Søknadsskjema for jobb