Skolestart høsten 2020

Vi er ferdig med første felles planleggingsdag for ansatte på Skauen, og gjør oss klare til å møte elevene til uka. Regjeringen har også avholdt en pressekonferanse i ettermiddag om skolestart, så nå er det rett før vi er i gang. Vi gleder oss til å møte alle igjen! 

Her følger litt informasjon om første skoledag.

Vi er fortsatt inne i en pandemi og skal ha oppstart i gult nivå (les mer på udir sine sider). Det vil si med en del tiltak knytta til smittevern. For oss på Skauen betyr det at vi deler oppstarten for elevene i tre. 

1.-4. klasse starter med fellessamling i gymsalen kl. 08.40-09.05.

5.-7. klasse starter med fellessamling i gymsalen kl. 09.25-09.45.

8.-10. klasse starter med fellessamling i gymsalen kl. 10.00-10.20.

Elevene fra 5.-10. klasse møter opp ute 10 minutter før den oppsatte tiden til sin samling, ikke før. For 1. klasse er det lov å ha med mor og/eller far til samlingen i gymsalen, men de får dessverre ikke bli med inn i klasserommet. 1. klasse avslutter dagen kl. 11.05. De andre klassene slutter slik:

2. – 4. klasse går til 13.10

5. – 10. klasse går til 14.05

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart!