Skolepenger

Her er Skauens skolepengesatser:

Skoleåret 2019-20:

Barnetrinn: kr. 13 900,-

Ungdomsskolen: kr. 15 450,-

Prisen for barn nr. to settes til ca. 75 % av satsen og for barn nr. tre til ca. 50 % av satsen.

For full plass på SFO er prisen kr. 2 350,- pr mnd. Det gis søskenrabatt på 25 %.

Rektor kan, etter søknad, innvilge redusert betaling eller friplass i skole eller SFO.