Skolepenger

Her er Skauens skolepengesatser:

Skoleåret 2021-22:

Barnetrinn: kr 15 000,-

Ungdomstrinn: kr. 16 950,-

Prisen for barn nr. to settes til ca. 75 % av satsen og for barn nr. tre til ca. 50 % av satsen. Fra og med 4. barn er plassen gratis.

For full plass på SFO er prisen kr. 2 700,- pr mnd. Det gis søskenrabatt på 15 %.

Rektor kan, etter søknad, innvilge redusert betaling eller friplass i skole eller SFO.