Skolens styring

Skauen kristelige skole ble startet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.

Skolestyret er skolens øverste organ, og det består av tre representanter valgt av skolens generalforsamling. Foreldrerådets leder, lærerrådets leder, en representant for de ansatte, elevrådets leder og en representant fra kommunen har talerett. Rektor er skolestyrets sekretær.

Skolestyrets faste medlemmer er pr. 30.07.2020

Thorbjørn Nilgard (leder)

Richard Bjørntvedt (nestleder)

Rune Høvås

Henriette Bjørntvedt

Bjørn Gundersen

I tillegg møter to varamenn.