Skolens historie

Skauen kristelige skole eies og drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) som et tilbud til foreldre som ønsker skolens hjelp i sitt ansvarsfulle arbeid med å gi barna en kristen undervisning og oppdragelse.

Skauen kristelige skole er en 10-årig grunnskole som eies og drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), som har til sammen fem kristne friskoler i Oslo, Vestfold og Telemark. DELK har drevet skoler siden 1860. Det ble etter hvert etablert en skole på flere steder i Telemark. Ny skole for DELK Telemark ble bygget på Bratsberg ca. 3 km fra Skien sentrum i 1977. Etter noen års drift opplevde man at elevtilgangen var så stor at bygningsmassen ble for liten, derfor ble bygget en ny ungdomsskolefløy, og gymsalen ble utvidet. I 1997kom det en ny skolereform som sa at 6- åringene skulle inn i skolen. Dette ført igjen til utvidelse av bygningsmassene på skolen. Skauen kristelige skole er, sammenlignet med de andre skolene i Skien, en liten skole.

Vi har ved skolestart høsten 2015 180 elever. Elevene kommer fra hele Grenland, hvorav ca 40% av elevene tilhører kirkesamfunnet. Skolen har SFO-tilbud for elever på1.-4. trinn. Skauen kristelige skole er åpen for alle som ønsker en plass på vår skole.

Mål: Vårt mål er et skolemiljø som kristent felleskap, preget av omsorg, trygghet og ekte livsglede. Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og få et evig liv. Bibelen og de lutherske bekjennelsesskrifter er det faste og forpliktende grunnlaget for skoledriften.