Skoledagen

Alle elevene på Skauen kristelige skole starter til 1. time kl. 08.40.

Start og slutt for timer er slik det er beskrevet nedenfor. Dette gjelder ikke 1.-4. klasse som har sitt første friminutt fra 10.00-10.10.

  1. time 08.40-09.25
  2. time 09.25-10.10
  3. time 10.20-11.05
  4. time 11.40-12.25
  5. time 12.25-13.10
  6. time 13.20-14.05
  7. time 14.05-14.50

1.-4. klasse har fem timer hver dag, men unntak av onsdag hvor de har fire.

5.-7. klasse har seks timer hver dag, men unntak av 5. klasse som har fem timer på fredager.

8.-10. klasse har syv timer mandag og onsdag, de andre dagene har de seks timer.