Siste skoledag våren 2021

På sist skolestyremøte ble skoleruta endra etter vedtaket om å avslutte tidligere før jul. Etter høring i de ulike rådsorgan ble siste skoledag våren 2021 satt til mandag 21.6.