SFO

Vi tilbyr skolefritidsordning for skolebarn i 1. – 4. klasse. Skolefritidsordningen er fra kl. 07.30 til skolestart, og fra skoleslutt til kl. 16.30.

Søk her: https://skole.visma.com/delk

Vi gleder oss til et nytt SFO – år i Jon Alvssonsgate18. I SFO-huset har vi god plass og et flott uteområde. Vi håper på et trivelig SFO – år.

DCIM100GOPRO I år er det 34 barn fra 1.-4.kl., som kommer til å bruke SFO. På SFO ønsker vi at alle skal ha det bra og trives. Vi har laget regler sammen med barna, som omhandler hvordan vi må ha det på SFO for å skape trivsel der. SFO er barnas fritid, hvor de vil få tilbud til ulike aktiviteter som er frivillig å være med på. Vi legger stor vekt på lek og sosialisering, hvor barna er i sentrum.

Ansatte på Skauen SFO

 • Hanne Grini, leder
 • Marit Thorjussen
 • Hilde Sletten
 • Tove Edvardsen

Rektor, Karsten Grytnes, er øverste leder på SFO.

Antall barn pr. voksen: 18

Kontakt SFO

SFO mobil : 990 70 084 –  tlf : 35 50 54 11

Trenger dere kontakt med SFO i skoletiden, benytter dere skolens telefonnummer 35 50 54 00.

Søknad om SFO plass, endring av plass og oppsigelse av plass gjøres via VISMA flyt skole.

SFO følger skolens formålsparagraf

Skolens formålsparagraf Skolen skal hjelpe foreldrene med å gi elevene den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter. Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og ha håp om evig liv. Ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, vil skolen gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn.

Olweus

Skolens Olweusprogram gjelder også for SFO. Tiltaksplan blir fulgt.

Hovedmål for Skauen SFO mål 

 • Elevene skal synes det er MORO å være på SFO
 • Elevene skal føle seg TRYGGE på SFO
 • Elevene skal trives sammen med venner på SFO
 • Foresatte skal føle at barna har en MENINGSFYLT TID på SFO

Viktig informasjon

 • SFO åpner klokken 07:30 og stenger 16:30.
 • Kjernetiden på SFO på dager som skolen er stengt, er fra klokken 10:00-14:00.
 • Gi beskjed før kl.10.00 om barnet ditt ikke kommer.
 • Barna må ha med seg innesko når de er på SFO.
 • Barna har med seg niste til 14:10 måltidet. På langdager må de ha niste til to måltider, kl. 10:00 og 14:00. Hvis de ønsker frokost, må de ha med ekstra niste. De barna som skal spise frokost på SFO, må være på SFO før kl. 08.00.
 • Det gis 15 % søskenmoderasjon, gjelder ikke på vente-SFO.  Det er 1 mnd. oppsigelsestid, og oppsigelsen gjelder fra 1. i måneden. Sies plassen opp etter 1.april, må det betales frem til 30.06.
 • SFO har et foreldremøte på høsten.
 • SFO har 3 planleggingsdager i løpet av dette skoleåret. Se årsplan.
 • Vi holder åpent til og med tirsdag 22. desember og starter opp igjen mandag 4. januar 2020.
 • Romjulen og påskeuken holder SFO stengt.
 • Egne påmeldingsskjemaer til skolens ferier blir sendt ut i forkant. Ved færre enn 5 påmeldte barn utenom ordinære skoledager holder SFO stengt.
 • Vi må alltid få beskjed når barna er syke eller borte av andre grunner. Dette gjelder også dersom barna skal ha fri etter skoletid. Send en melding på mobilen eller ring oss.

SFO mobil 990 70 084 SFO mobil 905 16 609  

Rutiner og informasjon

 • Husk egna klær til både inne- og utebruk. Ha skift med navn i kurven. Vær obs på at barna driver med mange ulike aktiviteter og kan derfor bli skitne/bli våte/få flekker.
 • Barna har ikke anledning til å bruke mobiltelefon/mobilklokker på SFO. Avtaler om å bli med hverandre hjem skal gjøres på forhånd
 • Merk klærne slik at de ikke blir borte.
 • Ordensreglene til Skauen kristelige skole gjelder også for barna på SFO.
 • Ingen får gå hjem uten beskjed fra foresatte.
 • Vi lager gjerne faste ”hente” rutiner av barna på SFO. Dere kan også sende en SMS om at vi gjør barna klare og sender til rundkjøringen/ hjem.
 • Hvis andre skal hente barnet eller det skal bli med andre hjem, må vi ha beskjed. Det MÅ gis beskjed til en voksen når barnet blir hentet.

Hvis dere ser at dere ikke rekker frem i tide, må dere gi beskjed, slik at vi kan gjøre avtaler om andre som henter, eller om vi kan sende barnet hjem alene. Når dere har gitt beskjed om at barna er ferdig på SFO for dagen, er det dere foreldre som har ansvaret for barna.

 • Ved sykdom/fravær må SFO ha beskjed.

Barna må være friske nok til å være ute. Gi beskjed om barna har fått en smittsom sykdom.   Ved allergi, astma o.l. er det viktig at dere gir skriftlig beskjed til SFO.

 • Bringing og henting av barn til SFO med bil, skal foregå ved ny parkeringsplass. Parkering/kjøring  til Jon Alvssonsgt. 18, er ikke tillat. Ha gjerne klare avtaler om henting fra SFO.

Alle som har fast plass på SFO har anledning til å kjøpe enkeltdager.

 • Fra og med høsten 2021 gjelder en ny tilskuddsordning for redusert foreldrebetaling for SFO ved frittstående grunnskoler. En SFO plass skal maksimalt utgjøre 6% av husholdets samlede personinntekt etter skatteloven kap. 12 og skattepliktig kapital inntekt. Om man tror man er i målgruppen kan man søke skolen om redusert foreldrebetaling på SFO på grunnlag av skattemeldingen.