Regler for datamaskiner

 1. Datamaskiner skal kun brukes etter tillatelse fra lærer. Bruk datautstyret på en forsvarlig og hensiktsmessig måte.
 2. Det er ikke tillatt å gjøre endringer i forhold til oppsett, konfigurasjon, skrivebordsbakgrunn osv. på datamaskinene.
 3. La alle ting/deler/ledninger o.l være der de er.
 4. Mat og drikke skal ikke nytes samtidig med bruk av datamaskiner.
 5. Sett alltid stolen inntil bordet, rydd etter deg og logg av maskinen før du forlater datarommet. I siste time skal maskinen slås av.
 6. Ved bruk av headset, skal det alltid henges tilbake på anvist plass.
 7. Utskrift er kun tillatt ved nødvendig behov. Bruk fornuft.
 8. Hærverk vil medføre erstatningsansvar.

Tilleggsregler for bærbare datamaskiner

 1. Når læreren snakker og gir beskjeder, skal skjermen legges ned.
 2. Bærbare datamaskiner skal slås av når de ikke er i bruk.
 3. Lysstyrken skrus ned to – tre hakk.

Brudd på regler vil kunne føre til inndragelse av datamaskin, samt utestengelse fra datarom for en kortere eller lengre periode.