Rådgivers side

Det er rådgivers oppgave å informere om og være med å veilede elevene mot et riktig utdanningsvalg. Alle elever får individuelle samtaler med rådgiver, og det er ingen begrensning i forhold til antall samtaler eller varighet. Foresatte er også velkomne til å ta kontakt.

Åpen skole på videregående, for både elever og foreldre i 9. og 10.klasse:

Bamble 15.januar 2019

Porsgrunn: 16. januar 2019

Skogmo: 17. januar 2019

Hjalmar Johansen: 22. januar 2019

Skien: 23. januar 2019

 

Det finnes tolv ulike utdanningsprogram. Fem av disse kalles studieforberedende utdanningsprogram: studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur.  De åtte andre kalles yrkesfaglige utdanningsprogram: elektrofag, helse- og oppvekstfag, design og håndverk, naturbruk, teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk, restaurant- og matfag og service og samferdsel. Mer om de ulike utdanningsprogrammene kan du lese om på vilbli.no. Du søker tre ulike utdanningsprogram i prioritert rekkefølge, og har rett til å komme inn på ett av dem. Alle 10. klassinger får automatisk tilsendt brukernavn og passord til bruk på denne siden i løpet av januar det året man går i 10. klasse. Det søkes på www.vigo.no. Frist 1. februar for inntak med fortrinnsrett eller individuell behandling og 1. mars for ordinært inntak. De aller fleste elever søker til fristen for ordinært inntak, 1. mars, også elever som har behov for spesialundervisning. Rådgiver hjelper til med søknadsprosessen for alle elever, også de som har behov for tilrettelegging i videregående skole. Vitnemål fra Skauen kristelige skole ettersendes automatisk til inntakskontoret i Telemark. Søknad til private skoler (både internatskoler og andre) skjer direkte til skolen på skolens hjemmeside eller ved å få tilsendt søknadskjema fra skolen. Elever som søker private skoler, legger ved karakterutskrift av julekarakterene + tidligere avsluttede fag (musikk, mat og helse og kunst og håndverk). Disse får man fra kontoret her på skolen. Søknadsfristen er 1. mars for disse skolene også. Man må selv sørge for å ettersende vitnemålet i juni. Poengsum finner man ved å regne ut gjennomsnittet av alle karakterer (inkl. eksamen) x 10. Inntak til musikk, dans og drama skjer på grunnlag av poengsummen fra ungdomsskolen. Det er mulig å få ytterligere poeng på opptaksprøvene som arrangeres på våren. De som søker musikk, dans eller drama vil få informasjon i posten om disse opptaksprøvene når det nærmer seg.

Tidsplan for inntak til videregående skole (2016):

  • 7. januar: Vigo.no åpnes.
  • 1. februar: Søknadspris for søkere med fortrinn.
  • 1. mars: Søknadsfrist for alle andre søkere.
  • 26. mai: prøveinntak – inntak basert på terminkarakterene til jul.
  • 10. juli: hovedinntak – inntak basert på standpunktkarakterene fra vitnemålet.
  • ca. 7. august: siste inntaket. Svarfrist: for dere som ikke har huket av forhåndssvar i søknaden, er svarfristen cirka en uke etter inntaksdato.

Viktige nettsider:

vilbli kristne vgs utdanning i norge
 vigo-logo  opplæringskontorene  utdanning
 lånekassa telemark karrieresenteret
 industrilærling forsvaret