Overgangen barnehage – skole

Barna som begynner på Skauen kristelige skole kommer fra flere ulike barnehager. Skolen ønsker et godt samarbeid med den enkelte barnehage. Har dere noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med inspektør II, Martha R. Aakervik.