Olweus spørreundersøkelse

Spørreundersøkelsen i forbindelse med mobbing er på grunn av coronasituasjonen utsatt til høsten!