Nasjonale prøver 2020

I perioden 31.08. – 25.09. blir det gjennomført nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn.

På Utdanningsdirektoratets hjemmeside ligger informasjon om de nasjonale prøvene.

Vi ønsker at alle foresatte til elever på disse trinnene går inn på følgende lenke og leser om hva nasjonale prøver er:

//www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/