SMS til skolen

Vi fortsetter å bruke SMS for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt. Ordningen erstatter ikke annen kommunikasjon og e-post, men er et godt alternativ for hastemeldinger.
I dette skrivet vil du få en kort beskrive av hvordan du enkelt sender SMS til kontaktlærer og hva vi ønsker at dere sender via SMS. Samtidig vil også kontaktlærer, faglærer eller skolens administrasjon sende ut SMS med ulike informasjon til dere.

Send SMS til kontaktlærer

 

Hver kontaktlærer har sitt unike nummer som brukes ved SMS.

Vi vil altså ha beskjed via SMS når ditt barn er borte. Skal vi ha mulighet til å sjekke dette opp mot hvem som faktisk møter til første time, må melding være sendt 10 min før første time. Skal barnet til lege, tannlege ol. kan det også sendes på SMS. Det er kun kontaktlærer som mottar disse meldingene, så skal du gi beskjed til faglærer må skolens telefonnr. 35505400, en melding i meldingsboka eller lærers mail brukes. Oppdatert mailadresser er på skolens hjemmeside. Dersom dere ikke rapporterer om fravær og barnet er borte, vil skolen sende en SMS om at barnet ikke har møtt på skolen.

Kontaktlærer vil på foreldremøte informere om rutiner og nummer.

 

Motta viktige beskjeder på SMS

Sendte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full oversikt over all kommunikasjon som er tilsendt skolen via mobil og kan raskt og enkelt sjekke om meldingen fra hjem til skolen er ekte. Det er kun skolen som har tilgang på denne informasjonen og vil ikke deles med utenforstående, etter gjeldende regler fra Datatilsynet.

For elever fra og med 5. klasse samler vi inn mobilnummer slik at kontaktlærer/faglærer kan sende beskjeder direkte til dem også. Det er viktig at foreldre og elever hjelper oss med å holde våre mobillister oppdaterte.

Ved ulykker eller mistenkelige hendelser vil vi sende SMS ut felles.

 

 

Ikke mottatt SMS fra skolen?

Dersom du ikke har mottatt en SMS fra skolen har vi ikke ditt mobilnummer registret i vårt system. Vi ber om at du da kontakter skolen slik at vi kan få registret navn og nummer. Send SMS til 19123066980002 eller mail til post@skauenskole.no. Husk å si hvem som er mottager av SMS på det aktuelle nummeret.