Minnelista og Skoleruta

Minnelista er en oversikt over hva som skjer på skolen. Mye av det som står i minnelista står i kalenderen, men denne er med detaljert.

Vi minner om at skoleruta endra etter vedtaket om å avslutte tidligere før jul. Etter høring i de ulike rådsorgan ble siste skoledag for elevene våren 2021 satt til mandag 21.6.

Fakta