Kartleggingsprøver fra Utdanningsdirektoratet våren 2020

I perioden 9.mars til 3. april blir det gjennomført kartleggingsprøver i 1.-4. klasse. Det vil stå på ukeplanen når prøvene blir gjennomført.

Formålet med prøvene

Formålet med kartleggingsprøvene er å finne elever som trenger ekstra hjelp og støtte.

Elevene skal ikke øve til prøvene

Det er ikke meningen at skolen og elevene skal øve på kartleggingsprøvene. Da mister lærerene muligheten til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp og støtte.

 

Resultatene blir ikke rapportert

Utdanningsdirektoratet samler ikke inn resultatene på kartleggingsprøvene. Resultatene skal ikke brukes til å sammenlikne skoler eller kommuner. De sier ingenting om kvaliteten på en skole.

Dersom resultatene viser at en elev har behov for ekstra oppfølging, skal foreldrene få tilbakemelding om prøveresultatene og bli informerte om hvilke tiltak skolen setter inn.

 

Oversikt over prøvene

Vi kommer til å gjennomføre både de obligatoriske- og de frivillige kartleggingsprøvene

 

Obligatoriske kartleggingsprøver

  • Lesing på 1., 2. og 3. trinn
  • Regning på 2. trinn

Frivillige kartleggingsprøver

  • Regning på 1. og 3. trinn
  • Engelsk på 3. trinn
  • Digitale ferdigheter på 4. trinn