Kalender

Sep - 2021

26 Sep
«Skolens dag i kirken» for 1. og 3. klasse i Skauen kirke. Utdeling av Bibler til 3.klasse
Kl. 11:00

Okt - 2021

05 Okt
Frist for innlevering av stoff til Skauen-Nytt
Kl. 23:00
11 Okt
Høstferie uke 41
21 Okt
Skolestyremøte
Kl. 18:30

Nov - 2021

08 Nov
Planleggingsdag for skole og SFO
09 Nov
Planleggingsdag for skole og SFO

Des - 2021

02 Des
Skolestyremøte
Kl. 18:30
10 Des
Frist for innlevering av stoff til Skauen-nytt
Kl. 23:00
21 Des
Juleavslutning for barneskolen på kvelden
Kl. 18:00
Juleavslutning for barneskolen på kvelden. Foreldre og søsken blir invitert. Endelig program og klokkeslett kommer.

22 Des
Siste skoledag før jul.
Vanlig skoledag for barneskolen. Juleavslutning med gudstjeneste for ungdomsskolen til ca. kl. 17.00.