Hvorfor kristen skole?

Skauen kristelige skole er et alternativ til den offentlige grunnskolen. «Men er ikke den offentlige skolen i Norge god nok?», vil mange spørre.

Alle skoler søker å gi barna et godt pedagogisk tilbud, men på et vesentlig punkt vil den offentlige skolen som regel ikke strekke til; mange barn og foreldre opplever det konfliktfylt at skolen ikke følger opp troen hos barna. Ofte vil barna møte tanker og ideologier på skolen som de vanskelig kan forholde seg til. De befinner seg i en fase av livet hvor det lærerne formidler vil ha stor betydning for den videre utvikling.

Kristne verdier
Det kan være vanskelig å forholde seg til en skole og et RLE-fag som presenterer hele mangfoldet av religioner før barna er trygge på sin egen religion. Derfor ønsker vi å gi barna et kristent grunnskoletilbud hvor troen er en naturlig del av virkeligheten som formidles. I et slikt miljø kan barna bli trygge på hva de selv tror og i stand til å møte et stadig mer flerkulturelt samfunn på en god måte. Kristne verdier formidlet på en rett måte vil gi barna et grunnlag for å foreta gode valg i et samfunn fylt av positive og negative utfordringer.

Vi ønsker at hele skoledagen skal være preget av kristen tro, ikke minst i måten ansatte og elever omgås på.