Handlingsplan mot mobbing

På Skauen kristelige skole er vi opptatt av å forebygge og bekjempe mobbing. Vi valgte derfor i 2003 å ta i bruk Olweus’ tiltaksprogram mot mobbing og antisosial atferd. Vi ble i september 2013 en sertifisert Olweusskole.