God jul og et godt nytt år!

God jul og et godt nytt år!

Vi på Skauen kristelige skole ønsker dere alle en velsignet jul og et rikt godt nytt år.

Minner om siste skoledag før jul er satt til 18.12 og første skoledag etter jul er 4.1.