Søke elevplass for høsten 22

Vi er klare for opptak til førsteklasse høsten 2022. Vi har plass til 20 elever og første opptak er 15.10.

Det er nå mulig å søke elektronisk, sjekk Skauen kristelige skole > Søke plass (skauenskole.no) Alle søknader sendt elektronisk før 11.10. har dessverre ikke kommet gjennom.