Skolens grunnlag

Skolen skal hjelpe foreldrene/foresatte med å gi elevene den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter.

Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og ha håp om evig liv. Ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, vil skolen gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn.

Bygger på Bibelen
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn har det samme bekjennelsesgrunnlag som Den norske kirke. Bibelen og de lutherske bekjennelsesskrifter er det faste og forpliktende grunnlag for skolene som DELK eier og driver.

Skauen kristelige skole ønsker å hjelpe foreldrene med å gi elevene kristen undervisning og oppdragelse i tråd med DELKs skoleplan. Skal dette lykkes, må det være nær kontakt mellom hjem, skole og menighet. Det legges stor vekt på tett samarbeid med foreldrene.
Et viktig mål er å gi elevene solide kunnskaper i kristendom. Timetallet i kristendomskunnskap er vesentlig høyere enn i den offentlige skolen. Også i de øvrige almenndannende fag har formidling av kunnskaper en bred plass. Opplæring til ansvarsfølelse og medmenneskelig omsorg er også viktige siktemål. Skolen søker å innrette all undervisning og oppdragelse med sikte på å bygge opp og verne om kristne holdninger