Da er vi igang!

Skoleåret 2021/22 ble åpnet med rød løper og snorklipp!

18. august starta vi opp skoleåret for alle elevene på Skauen kristelige skole. 22 førsteklassinger hadde sin første skoledag, Ordføreren åpnet skoleåret med snorklipping til nybygget og vi hadde alle samla i kirken, for en fest!

Foto: Thea Strand.