Nyheter

Det har skjedd!

«Jeg har lært at Jesus kom for å hjelpe alle som tenger en å holde i når det blir for vanskelig. Frelse er et mektig ord, men det trengs på denne jord. Du skal ikke være redd! Det er skjedd!» Sjette klasse sang for hele skolen, da elever og personalet var samlet til årets andre adventsstund.

[ Les mer ]

Barneskolens juleavslutning

Mandag 21. desember kl. 1800 inviteres elever og foresatte, familie og venner til barneskolens juleavslutning. Elevene er godt i gang med øvinger til denne førjulskvelden. Det blir dikt, opplesninger, sanger og julespill, og i løpet av kvelden selger 10. klasse grøt, kaker og kaffe. Velkommen til en hyggelig kveld med stjerner og lys, engler og hyrder, og historien om Jesu komme som et sentralt tema.

[ Les mer ]

Nå tenner vi det første lys…

Tradisjonen tro samles vi i gymsalen hver fredag morgen i adventstida.

[ Les mer ]

Innsats for andre

Les hva Røde kors skriver om fire av våre 8. klassinger. Trykk på bildet for å gå til deres hjemmeside.

[ Les mer ]

Skolen stengt

Husk at skole og SFO er stengt 9. – 10.11 grunnet planleggingsdager for personalet.

[ Les mer ]

Førsteklassing høsten 2016?

31.10. er søknadsfrist for opptak til første klasse høsten 2016. Søknadsskjema finner du under fanen kontakt oss/søke plass. Ønskes mer informasjon eller tilsendt søknadsskjema, er det bare å ta kontakt.

[ Les mer ]

Fortau åpnet

Lars og Matteo var med når fortauet i Greg. Dagssonsgate ble åpnet. Både TA og Varden skriver om dette.

[ Les mer ]

Mystiske leseuker

Tema for leseukene på mellomtrinnet denne høsten er mysterier. Hver dag møtes elevene på tvers av klassene og lytter til spennende bøker. Ute i skolegården kan de leite etter nye oppdrag og samle ledetråder for å finne flere bokstaver til en mystisk kode.

[ Les mer ]

Sopptur

Torsdag 24. september var 7. klasse i Svartskauen for å se om vi kunne finne noen sopper.
En svært engasjert gjeng fant overraskende mange sopp.

[ Les mer ]

Oransje dag

Det fins så mange vakre farger i Guds palett. Farger gjør noe med oss. Så godt at vi har farger. I dag lot vi den oransje fargen få prege skolen. Elever og personalet hadde en eller annen oransje ting på seg. Flere var ganske kreative.

[ Les mer ]

Hurra! Skauen kristelige skole er sertifisert Olweusskole for tre nye år!

Olweus sertifikat

[ Les mer ]