Undervisning

Leksehjelp høsten 2021

Vi tilbyr leksehjelp til alle elever fra 5.-7. klasse. Det er leksehjelp mandag 14.05-14.50 og onsdag 14.05-14.50. Mer informasjon finner dere under «Løpende informasjonsbrev».

[ Les mer ]

Svømming 21/22

Vi har svømmeundervisning i Skien fritidspark. Det er våre lærere som har undervisningen. Svømmeundervisningen er lagt til 1.-3.time hver torsdag. Elevene får transport frem og tilbake. Elevene blir hentet på skolen 08.40 og kommer tilbake ca. kl. 11.00. Det er 2., 4., 5., 6. og 8. klasse som har svømmeundervisning dette skoleåret. 6. og 8. […]

[ Les mer ]

Skoledagen

Alle elevene på Skauen kristelige skole starter til 1. time kl. 08.40. Start og slutt for timer er slik det er beskrevet nedenfor. Dette gjelder ikke 1.-4. klasse som har sitt første friminutt fra 10.00-10.10. time 08.40-09.25 time 09.25-10.10 time 10.20-11.05 time 11.40-12.25 time 12.25-13.10 time 13.20-14.05 time 14.05-14.50 1.-4. klasse har fem timer hver […]

[ Les mer ]

Nyttige nettips til foreldre

Her vil vi legge ut nyttige tips til nettsider for foreldre.

[ Les mer ]

Årsplaner

Her finner dere årsplaner i pdf for alle klasser.

[ Les mer ]

Vurdering av elever og klage på karakterer

Elevvurdering
Vurdering skal hjelpe eleven til å fremme læring, utvikle elevens kompetanse, gi grunnlag for tilpasset opplæring og gi informasjon til hjemmet. Vurdering gis uten karakterer i barneskolen, mens i ungdomskolen gis vurdering både med og uten karakterer. Vurderingen skal beskrive hvordan eleven står i forhold til kompetanse-målene i faget og de andre målene som er beskrevet i lærerplanen.

[ Les mer ]

Fritak for karakter i norsk sidemål

§ 3-21. Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål.

[ Les mer ]

Tilrettelegging ved eksamen

Elever med spesielle behov kan søke rektor om tilrettelegging ved eksamen, jfr. Forskrift til privatskoleloven § 3-20.

[ Les mer ]