Regler

Overgangen barnehage – skole

Barna som begynner på Skauen kristelige skole kommer fra flere ulike barnehager. Skolen ønsker et godt samarbeid med den enkelte barnehage. Har dere noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med inspektør II, Martha R. Aakervik.

[ Les mer ]

Tilrettelegging på prøver og eksamener

I henhold til Forskrift til Opplæringsloven § 3-32, har alle elever krav på å få forholdene lagt til rette slik at de kan få vist sin kompetanse ut ifra kompetansemålene i faget. Tiltakene skal tilpasses elevene så langt som mulig, men tilretteleggingen kan ikke være så omfattende at elevene ikke blir prøvd i kompetansemålene eller gis fordeler for andre elever.

[ Les mer ]

SMS til skolen

Vi fortsetter å bruke SMS for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt. Ordningen erstatter ikke annen kommunikasjon og e-post, men er et godt alternativ for hastemeldinger.
I dette skrivet vil du få en kort beskrive av hvordan du enkelt sender SMS til kontaktlærer og hva vi ønsker at dere sender via SMS. Samtidig vil også kontaktlærer, faglærer eller skolens administrasjon sende ut SMS med ulike informasjon til dere.

[ Les mer ]

Ordensreglement

Den gylne regel
«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.»
Matt 7.12

[ Les mer ]

Regler for å få fri

Gyldig fravær fra undervisning er hjemlet i lovverk og vi gjengir her bestemmelsene.

[ Les mer ]

Regler for datamaskiner

Datamaskiner skal kun brukes etter tillatelse fra lærer. Bruk datautstyret på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Det er ikke tillatt å gjøre endringer i forhold til oppsett, konfigurasjon, skrivebordsbakgrunn osv. på datamaskinene. La alle ting/deler/ledninger o.l være der de er. Mat og drikke skal ikke nytes samtidig med bruk av datamaskiner. Sett alltid stolen inntil […]

[ Les mer ]

Nettvettregler

Både på skolen og i hjemmet er klare retningslinjer og regler for bruk av data og internett veldig viktig.

[ Les mer ]

Regler for føring av fravær

I grunnskolen skal alt fravær fra og med 8. klasse føres på vitnemålet, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-41.

[ Les mer ]