Fakta

Leksehjelp

Skauen kristelige skole tilbyr leksehjelp til elever fra 5.-7. klasse.

[ Les mer ]

Skolepenger

Her er Skauens skolepengesatser:

[ Les mer ]

Årsplaner

Her finner dere årsplaner i pdf for alle klasser.

[ Les mer ]

Vurdering av elever og klage på karakterer

Elevvurdering
Vurdering skal hjelpe eleven til å fremme læring, utvikle elevens kompetanse, gi grunnlag for tilpasset opplæring og gi informasjon til hjemmet. Vurdering gis uten karakterer i barneskolen, mens i ungdomskolen gis vurdering både med og uten karakterer. Vurderingen skal beskrive hvordan eleven står i forhold til kompetanse-målene i faget og de andre målene som er beskrevet i lærerplanen.

[ Les mer ]

Fritak for karakter i norsk sidemål

§ 3-21. Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål.

[ Les mer ]

Tilrettelegging ved eksamen

Elever med spesielle behov kan søke rektor om tilrettelegging ved eksamen, jfr. Forskrift til privatskoleloven § 3-20.

[ Les mer ]

Ordensreglement

Den gylne regel
«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.»
Matt 7.12

[ Les mer ]

Regler for å få fri

Gyldig fravær fra undervisning er hjemlet i lovverk og vi gjengir her bestemmelsene.

[ Les mer ]

Regler for datamaskiner

Datamaskiner skal kun brukes etter tillatelse fra lærer. Bruk datautstyret på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Det er ikke tillatt å gjøre endringer i forhold til oppsett, konfigurasjon, skrivebordsbakgrunn osv. på datamaskinene. La alle ting/deler/ledninger o.l være der de er. Mat og drikke skal ikke nytes samtidig med bruk av datamaskiner. Sett alltid stolen inntil […]

[ Les mer ]

Nettvettregler

Både på skolen og i hjemmet er klare retningslinjer og regler for bruk av data og internett veldig viktig.

[ Les mer ]

Regler for føring av fravær

I grunnskolen skal alt fravær fra og med 8. klasse føres på vitnemålet, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-41.

[ Les mer ]