Fakta

Overgangen barnehage – skole

Barna som begynner på Skauen kristelige skole kommer fra flere ulike barnehager. Skolen ønsker et godt samarbeid med den enkelte barnehage. Har dere noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med inspektør II, Martha R. Aakervik.

[ Les mer ]

Skoledagen

Alle elevene på Skauen kristelige skole starter til 1. time kl. 08.40. Start og slutt for timer er slik det er beskrevet nedenfor. Dette gjelder ikke 1.-4. klasse som har sitt første friminutt fra 10.00-10.10. time 08.40-09.25 time 09.25-10.10 time 10.20-11.05 time 11.40-12.25 time 12.25-13.10 time 13.20-14.05 time 14.05-14.50 1.-4. klasse har fem timer hver […]

[ Les mer ]

Informasjon om lus

Her finner du informasjon om hodelus fra helsesøster.

[ Les mer ]

Nyttige nettips til foreldre

Her vil vi legge ut nyttige tips til nettsider for foreldre.

[ Les mer ]

Tilrettelegging på prøver og eksamener

I henhold til Forskrift til Opplæringsloven § 3-32, har alle elever krav på å få forholdene lagt til rette slik at de kan få vist sin kompetanse ut ifra kompetansemålene i faget. Tiltakene skal tilpasses elevene så langt som mulig, men tilretteleggingen kan ikke være så omfattende at elevene ikke blir prøvd i kompetansemålene eller gis fordeler for andre elever.

[ Les mer ]

Nysgjerrigper

Hvorfor blir det popcorn av maiskorn? Hva er lav? Hvem var vikingene? Hvorfor er algene viktige? Svar på disse spørsmålene og mye mer spennende får du, hvis du leser den siste utgaven av Nysgjerrigper. Du finner to eksemplar av det nyeste bladet på skolebiblioteket, som du kan lese når du er på skolen.

[ Les mer ]

SMS til skolen

Vi fortsetter å bruke SMS for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt. Ordningen erstatter ikke annen kommunikasjon og e-post, men er et godt alternativ for hastemeldinger.
I dette skrivet vil du få en kort beskrive av hvordan du enkelt sender SMS til kontaktlærer og hva vi ønsker at dere sender via SMS. Samtidig vil også kontaktlærer, faglærer eller skolens administrasjon sende ut SMS med ulike informasjon til dere.

[ Les mer ]

Pedagogisk psykologisk tjenseste (PPT)

Skauen kr. skole har et fast samarbeid med PPT og har sin faste kontaktperson i tjenesten.

[ Les mer ]

FAU

Ledere: Anja Landsverk/Anne-Cecilie Eie Her er oversikt over klassekontakter og deres vararepresentanter 1. klasse Paal Yngvar Kapstad Beate Askjer Bergerud 2. klasse Hilde-Marie Minnesjord Emily Ritch-Reinfjord 3. klasse Andreas Grossmann Espen Semb 4. klasse Kjersti Bendiksen Finn Thomsen Asmussen 5. klasse A: Maria Daland B: Elske Hekman-Drost A: Eivind F. Dahl B: Tina Glenna 6. klasse Inger-Mari Minnesjord Magne […]

[ Les mer ]

Rådgivers side

Det er rådgivers oppgave å informere om og være med å veilede elevene mot et riktig utdanningsvalg. Alle elever får individuelle samtaler med rådgiver, og det er ingen begrensning i forhold til antall samtaler eller varighet. Foresatte er også velkomne til å ta kontakt.

[ Les mer ]