Fakta

Personvern – GDPR

Skauen kristelige skole har utarbeidet retningslinjer for hvordan vi behandler opplysninger om elever og foresatte. Du finner dem her.

[ Les mer ]

Visma Flyt Skole

Mobilapp for hjem-skole-dialog Vi ønsker å ha tett dialog mellom skolen og hjemmet. Derfor oppfordres alle foresatte til å laste ned og aktivere appen «Min Skole – foresatt». Min Skole-appen bidrar til en enkel og effektiv kommunikasjon mellom skole og hjem. Appen er direkte koplet sammen med skoleadministrasjonssystemet Visma Flyt Skole. Se veiledning fra VISMA for […]

[ Les mer ]

Svømming 21/22

Vi har svømmeundervisning i Skien fritidspark. Det er våre lærere som har undervisningen. Svømmeundervisningen er lagt til 1.-3.time hver torsdag. Elevene får transport frem og tilbake. Elevene blir hentet på skolen 08.40 og kommer tilbake ca. kl. 11.00. Det er 2., 4., 5., 6. og 8. klasse som har svømmeundervisning dette skoleåret. 6. og 8. […]

[ Les mer ]

Overgangen barnehage – skole

Barna som begynner på Skauen kristelige skole kommer fra flere ulike barnehager. Skolen ønsker et godt samarbeid med den enkelte barnehage. Har dere noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med inspektør II, Martha R. Aakervik.

[ Les mer ]

Skoledagen

Alle elevene på Skauen kristelige skole starter til 1. time kl. 08.40. Start og slutt for timer er slik det er beskrevet nedenfor. Dette gjelder ikke 1.-4. klasse som har sitt første friminutt fra 10.00-10.10. time 08.40-09.25 time 09.25-10.10 time 10.20-11.05 time 11.40-12.25 time 12.25-13.10 time 13.20-14.05 time 14.05-14.50 1.-4. klasse har fem timer hver […]

[ Les mer ]

Informasjon om lus

Her finner du informasjon om hodelus fra helsesøster.

[ Les mer ]

Nyttige nettips til foreldre

Her vil vi legge ut nyttige tips til nettsider for foreldre.

[ Les mer ]

Tilrettelegging på prøver og eksamener

I henhold til Forskrift til Opplæringsloven § 3-32, har alle elever krav på å få forholdene lagt til rette slik at de kan få vist sin kompetanse ut ifra kompetansemålene i faget. Tiltakene skal tilpasses elevene så langt som mulig, men tilretteleggingen kan ikke være så omfattende at elevene ikke blir prøvd i kompetansemålene eller gis fordeler for andre elever.

[ Les mer ]

Nysgjerrigper

Hvorfor blir det popcorn av maiskorn? Hva er lav? Hvem var vikingene? Hvorfor er algene viktige? Svar på disse spørsmålene og mye mer spennende får du, hvis du leser den siste utgaven av Nysgjerrigper. Du finner to eksemplar av det nyeste bladet på skolebiblioteket, som du kan lese når du er på skolen.

[ Les mer ]

Pedagogisk psykologisk tjenseste (PPT)

Skauen kr. skole har et fast samarbeid med PPT og har sin faste kontaktperson i tjenesten.

[ Les mer ]

FAU

Ledere: Anja Landsverk/Anne-Cecilie Eie Her er oversikt over klassekontakter og deres vararepresentanter 1. klasse     2. klasse Paal Yngvar Kapstad Beate Askjer Bergerud 3. klasse Hilde-Marie Minnesjord Emily Ritch-Reinfjord 4. klasse Andreas Grossmann Espen Semb 5. klasse Kjersti Bendiksen Finn Thomsen Asmussen 6. klasse   A: Maria Daland B: Elske Hekman-Drost A: Eivind F. Dahl B: Tina Glenna […]

[ Les mer ]