Ansatte

Alle ansatte som står uten telefonnr. nås på 35 50 54 00 på dagtid.
Kontaktlærere og rektor nås også via SMS.
Oppdatert 29.03.2019

E-mail Ansvar Tlf arbeid Tlf privat
Karsten Grytnes Rektor 35 50 54 05 472 34 932
Bodil Moholt Inspektør I 35 50 54 04 979 52 717
Martha Rogdaberg Aakervik Inspektør II 35 50 54 07
Hanna Haukvik Haraldsen Adm.leder 35 50 54 00
Jan Ingar Søtvedt Vaktmester 35 50 54 10 952 33 913
Hanne Grini SFO leder 35 50 54 09 926 48 532
Katrine Sletten Haraldsen Rådgiver 35 50 54 06
Grete Hystad Bjørntvedt Miljøterapeut  35 50 54 00
Elise Gjerpe Solberg Kontaktlærer 1. trinn
Gro Åkerlund Kontaktlærer 1. trinn
Helene V. Foss Kontaktlærer 2. trinn
Maria Grossmann Kontaktlærer 2. trinn
Lillian Harestad Iversen Kontaktlærer 3. trinn
Hanne Arff Døli Kontaktlærer 3. trinn
Heidi Minnesjord Bråthen Kontaktlærer 4. trinn
Heidi Marie Fahre Kontaktlærer 4. trinn
Sondre Rue Kontaktlærer 5. trinn
Sondre Rue Kontaktlærer 5. trinn
Marianne Fjose Kontaktlærer 5. trinn
Marte Fjelddalen Kontaktlærer 6. trinn
Stian Vegelbo Kontaktlærer 7. trinn
Kari Fylkesnes Semb Aas Kontaktlærer 7. trinn
Hege Boklund Knudsen Kontaktlærer 8. trinn
Lisa R. Nilsen Kontaktlærer 9. trinn
Åshild Asmussen Kontaktlærer 10. trinn
Kirsten Riis Kontaktlærer 10. trinn
Alf Ivar Berg Faglærer
Hilde Fossli Faglærer
Adeleid Kornmo Faglærer
Randi Minnesjord Faglærer
David Olsen Romero Faglærer/IKT
Ståle Tangset Faglærer
Torild Varhaug Faglærer
Åse Gunn Viumdal Faglærer
Tove Edvardsen Assistent
Timo Pappe Assistent
Hilde Sletten Assistent
Marit Thorjussen Assistent
Elisabeth Marie Thorsen Assistent
Tsegewini Gebreab Renhold
Elisabeth Gundersen Renhold
Andre på skolen:
Marit Helsesykepleier 35 50 54 14