Jesus
Opplæring
Sett
Verdsatt
Ansvar

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Lyst til å jobbe hos oss?

Vi søker etter: Miljøterapeut i 50 % stilling Lærere i totalt ca. 3 årsverk Les utlysningene her: Skauen kristelige skole > Søke jobb (skauenskole.no) Vi ser fram til at du vil søke jobb hos oss! [ Les mer ]

Siste skoledag våren 2021

På sist skolestyremøte ble skoleruta endra etter vedtaket om å avslutte tidligere før jul. Etter høring i de ulike rådsorgan ble siste skoledag våren 2021 satt til mandag 21.6. [ Les mer ]

Ledige plasser høsten 2021

Vi har ledige plasser i alle klasser til høsten. Gå til  https://skauenskole.no/soke-plass/ for søknadsskjema. Her finner du også skolens inntaksreglement. Søknadsfristen for første opptak er 1.mars for skoleåret 2021/22 Opplysninger om ledige plasser finner du her. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål. [ Les mer ]

Om Skauen kristelige skole

Praktisk informasjon

Her legger vi ut praktisk informasjon som kan være nyttig for foreldre og elever ved skolen. [ Les mer ]

Løpende informasjonsbrev

Her vil vi legge ut informasjonsbrev til foresatte. [ Les mer ]

Minnelista og Skoleruta

Minnelista er en oversikt over hva som skjer på skolen. Mye av det som står i minnelista står i kalenderen, men denne er med detaljert. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

13 Mai
Kristi Himmelfartsdag - Fri
Kl. 08:40
14 Mai
Fri
Kl. 08:40
17 Mai
Grunnlovsdagen
Kl. 08:40

24 Mai
Fri - 2. pinsedag
Kl. 08:40
21 Jun
NB! Siste skoledag før sommerferien
Kl. 08:40
Vi ønsker alle en velsignet sommerferie!

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Situasjonen etter påske.

- Granly skole Det er ikke avklart hvilken organisering skolene i Tønsberg kommune skal ha etter påske. [ Les mer ]

Spennende uke for 9. klasse

- Moe skole 9. klasse har hatt en spennende uke. Fredag var det selvvalgt måltid på timeplanen i mat og helse. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK