Jesus
Opplæring
Sett
Verdsatt
Ansvar

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Nå er det mulig å søke elektronisk igjen

Etter at den digitale løsningen for å søke om elevplass ikke har fungert på en stund, er den nå på plass igjen. Søknader dere har sendt via hjemmesiden før 10.10. har vi dessverre ikke mottatt hos oss. Vi beklager at vi ikke fanga at den ikke fungerte før, men den er nå oppe å gå […] [ Les mer ]

Søke elevplass for høsten 22

Vi er klare for opptak til førsteklasse høsten 2022. Vi har plass til 20 elever og første opptak er 15.10. Det er nå mulig å søke elektronisk, sjekk Skauen kristelige skole > Søke plass (skauenskole.no) Alle søknader sendt elektronisk før 11.10. har dessverre ikke kommet gjennom. [ Les mer ]

Da er vi igang!

Skoleåret 2021/22 ble åpnet med rød løper og snorklipp! [ Les mer ]

Om Skauen kristelige skole

Praktisk informasjon

Her legger vi ut praktisk informasjon som kan være nyttig for foreldre og elever ved skolen. [ Les mer ]

Løpende informasjonsbrev

Her vil vi legge ut informasjonsbrev til foresatte. [ Les mer ]

Minnelista og Skoleruta

Minnelista er en oversikt over hva som skjer på skolen. Mye av det som står i minnelista står i kalenderen, men denne er med detaljert. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

08 Nov
Planleggingsdag for skole og SFO
09 Nov
Planleggingsdag for skole og SFO
02 Des
Skolestyremøte
Kl. 18:30

10 Des
Frist for innlevering av stoff til Skauen-nytt
Kl. 23:00
21 Des
Juleavslutning for barneskolen på kvelden
Kl. 18:00
Juleavslutning for barneskolen på kvelden. Foreldre og søsken blir invitert. Endelig program og klokkeslett kommer.
22 Des
Siste skoledag før jul.
Vanlig skoledag for barneskolen. Juleavslutning med gudstjeneste for ungdomsskolen til ca. kl. 17.00.

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Strikkefeber i 6. klasse

- Moe skole I kunst og håndverktimene i 6. klasse holder lærer Marianne Kvalevåg på med å lære elevene å strikke. Noen elever kunne strikke fra før, mens andre måtte lære det fra bunnen av. [ Les mer ]

Har du en skolestarter neste høst?

- Bjerkely skole Velkommen til infomøte på Bjerkely skole i Døvikveien 2, tirsdag 2. november klokka 18.30. [ Les mer ]

Vi søker lærere

- Ryenberget skole Har du lyst til å utgjøre en forskjell? Ryenberget skole ser etter tydelige klasseledere som har et hjerte for elevens sosiale og faglige utvikling og lyst til å være med å utvikle skolen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Ny prestefamilie i Kristiansand og vikarprest i Bergen

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Mikael Bruun (31) er tilsatt som prest i Kristiansand menighet i en fast deltidsstilling fra og med 1. januar 2022, med prøvetid i 6 måneder etter gjeldende regler. I tillegg vil han ha en mindre stilling som vikarprest i Bergen menighet fra 1. januar til 31. august, 2022. [ Les mer ]

Høringssvar om konverteringsterapi

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det kongelige kulturdepartement sendte 2. juli 2021 ut et høringsnotat med et lovforslag om regulering av konverteringsterapi. Høringen var åpen for alle som ønsket å gi innspill og sende høringssvar innen fristen 15. oktober 2021. [ Les mer ]

DELK 150 ÅR INVITASJON TIL LOVSANGS- OG SALMEKONKURRANSE

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn I 2022 feirer DELK sitt 150-årsjubileum. Feiringen gjennom året vil preges av historiske tilbakeblikk, sammen med refleksjoner over DELKs plass og oppgave i kirke og samfunn i dag. Men framfor alt ønsker vi å gi god plass for tanker og visjoner omkring utfordringene vi som troens folk står overfor både i kirken og i samfunnet i årene som kommer. [ Les mer ]