Velkommen til kristendomsdag i ungdomsskolen

Vi inviterer til åpent møte i Normisjonshuset Hauges onsdag 7.2. kl. 18.30.

Elevene vil ha ulike presentasjoner av det de har jobbet med i kristendomsfaget dette skoleåret, og de vil også presentere årets misjonsprosjekt.

Elevene tar seg av alt det praktiske. Alle har en oppgave denne kvelden. Det blir også servering som elevene selv står for.

Det blir mulighet for en kollekt til misjonsprosjektet vårt: Sat-7

Kristendomsdagen er altså åpen for alle, og vi ønsker foreldrene og menighetens medlemmer spesielt vedkommen! Ta gjerne med besteforeldre, søsken, tanter, onkler og naboer også!