Søke jobb

Her vil det være utlysninger når vi har ledige stillinger. Om du ønsker å stå som vikar i det daglige, så send oss en generell søknad med CV.

Administrasjonsleder utlysning januar 2019

Det er for tiden ingen ledige lærerstillinger, men send oss gjerne en generell søknad om du vil jobbe hos oss.

Søknadsskjema for jobb