Skolepenger

Satser for skoleåret 2016-2017.

Barnetrinn: kr. 12 350,-

Ungdomsskolen: kr. 13 800,-

Prisen for barn nr. to settes til 75 % av satsen og for barn nr. tre til 50 % av satsen.

For full plass på SFO er prisen kr. 2 000,- pr mnd. Det gis søskenrabatt.

For skoleåret 2017/18 er satsene som følger for barn nr 1:

Barnetrinn: kr. 12 950,-

Ungdomsskolen: kr. 14 450,-

SFO full plass: 2 200,-