Skolepenger

Satser for skoleåret 2018-2019.

Barnetrinn: kr. 13 400,-

Ungdomsskolen: kr. 14 950,-

Prisen for barn nr. to settes til ca. 75 % av satsen og for barn nr. tre til ca. 50 % av satsen.

For full plass på SFO er prisen kr. 2 350,- pr mnd. Det gis søskenrabatt på 25 %.