Skolens styring

Skauen kristelige skole ble startet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.

Skolestyret er skolens øverste organ, og det består av tre representanter valgt av Telemark eldsteråd, en representant valgt av Borgeskogen menighet og en fra Borgenheim menighet. Foreldrerådets leder, lærerrådets leder, en representant for de ansatte, elevrådets leder og en representant fra kommunen har talerett. Rektor er skolestyrets sekretær.

Skolestyret pr. 01.09.17

Robert Andersen (leder)

Richard Bjørntvedt (nestleder)

Bertil Andersson

Henriette Bjørntvedt

Bjørn Gundersen

Claudia Vasquez (FAU-leder)

Jan Cato Varhaug og Naomi Guttormsen (Elevrådet)

Heidi Marie Fahre (lærerrepr.)

Tove Edvardsen (representant for andre ansatte)

Marius Roheim Johnsen (Skien kommune)

Karsten Grytnes (rektor)