Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes helse og forebygge sykdom/skade. Gjennom samarbeid med hjem, skole og øvrige hjelpetjenester i kommunen arbeides det med å gjøre skolegangen best mulig for den enkelte elev.

Informasjon om skolehelsetjenesten for barne- og ungdomsskoler i Skien kommune.

Helsepersonell har taushetsplikt, og helseopplysninger blir behandlet fortrolig. Tillatelse til tverrfaglig samarbeid innhentes fra foresatte.

 

Oversikt over tilbud ved det enkelte klassetrinn

1. trinn:
Det innhentes helseopplysninger fra hjemmet. Besøk i klassen på foreldremøte. Orientering om skolehelsetjenesten gis.

2. trinn: 
Det innkalles til samtale med foreldre/foresatte, Vaksinasjon (mot kikhoste, difteri, stivkrampe og polio) og høyde/vektmåling.

3.-5. trinn: Oppfølging ved behov.

6. trinn:
Pubertetsundervisning og vaksinasjon (meslinger, kusma og røde hunder)

7. trinn:
Vaksinasjon mot livmorhalskreft tilbys jentene ( HPV), samt høydemåling av alle elevene på trinnet.

8. trinn: Veiledning og oppfølging ved behov.

9. trinn: Veiledning og oppfølging ved behov.

10. trinn: Vaksinasjon (mot kikhoste, difteri, stivkrampe og polio) Oppfølging ved behov.

Vaksinasjonsprogrammet er i henhold til retningslinjer fra Statens Institutt for folkehelse. Det er en prioritert oppgave som blir gjennomført ved alle skoler.

Helsesøster foretar målrettede undersøkelser ut fra tidligere funn og på bakgrunn av henvendelse fra foreldre, lærere og eleven selv.

Helsesøster tar også syn og hørselstest ved behov.

 

Helsesøster er på kontoret på Skauen skole:

Torsdag fra kl. 09.00 – 13.00

 

Hvis foreldre, eventuelt lærer i samråd med foreldre ønsker eleven undersøkt utenom skolehelseprogrammet kan de kontakte helsesøster for å avtale tid. Helsesøster ønsker best mulig kontakt med foreldre/foresatte, og tar gjerne imot henvendelser om forhold vedrørende eleven som det er ønskelig å drøfte. Ved sykdom skal fastlegen kontaktes.

 

Fakta

Helsesøster Marte Thorsen

Jobb: 480 60 784