Opptak til 1. klasse høsten 2019

Søknadsfrist for første opptak til 1. klasse høsten 2019 er 15.10.18

Ønsker dere mer informasjon om inntaksreglement og søknadsfrister kan det leses her: