Olweusskole for tre nye år

Hipp, hurra! Skauen kristelige skole er resertifisert som Olweusskole for tre nye år. Olweusgruppen i Bergen har godkjent arbeidet vi driver, og denne uken fikk vi det synlige beviset i form av et sertifikat. Det er vi stolte av!

Å være en sertifisert Olweusskole betyr at vi må følge Olweusstandard i arbeidet mot antisosial adferd og mobbing. Det kreves  systematisk og jevnlig  arbeid på alle plan. På begynnelsen av skoleåret har vi en egen Olweusuke der vi fokuserer særlig på antimobbearbeidet og relasjonsbygging. Dette følges opp med Olweustimer hver annen uke i alle klasser gjennom hele skoleåret.

Å være en sertifisert Olweusskole krever samarbeid skole – hjem. Vi takker alle for innsatsen, både elever, foresatte og lærere. Vi ser fram til å jobbe videre mot målet: En mobbefri Skauen kristelige skole.