Elev høsten 2018?

Første opptak av elever for høsten 2018 nærmer seg og søknadsfristen er 1.3.

Det er per i dag plass i følgende klasser: 4. klasse og 7.-10. klasse. Ønsker mer informasjon om skolen, ta kontakt på telefon 35505400 eller e-post (post@skauenskole.no). Neste opptak er 1.4.

Mer informasjon og søknadsskjema finnes her. Her finner du også et digitalt søknadsskjema.