Dine øyne så meg da jeg var et foster… (Salme 139:16)

Ungdomsskolen har hatt besøk av organisasjonen Menneskeverd. Elever fra Grenland kristne skole hadde også tatt turen til Skauen denne ettermiddagen. Vi var samlet mer enn 80 ungdommer for å høre på foredraget til ungdomskonsulent Johanne Bruun Edvardsen. Johanne snakket om to temaer: Abort og sorteringssamfunnet.

Menneskeverd arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død.  Johanne fikk oss til å tenke over hvor verdifullt et menneske egentlig er.  Alle mennesker er like mye verdt, helt uavhengig av diagnoser, egenskaper eller hva man kan prestere. Vi må ta vare på hverandre og behandle alle mennesker med respekt. «For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.» (Salme 139:14)