Nyheter

Skauen skole i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling er et nasjonalt satsingsområde som alle ungdomsskoler får være med på. Siden vi er en 1 – 10 skole, er vi så heldige at hele skolen får anledning til å delta, og derfor har vi kalt det Skauen skole i utvikling. Vi har valgt skriving som vårt satsingsområde. Det betyr at vi skal legge ekstra vekt på å skrive i alle fag i 1 1 /2 år framover. Vi tror det vil føre til at elevene vil lære mer og få mer variert undervisning, noe som forhåpentligvis vil føre til enda mer motivasjon for skolearbeidet.

[ Les mer ]

Opptak til 1. klasse høsten 2017

Søknadsfrist for første opptak til 1. klasse høsten 2017 er 15.10.16

[ Les mer ]

Stor aktivitet i skolegården

Det varme septemberværet innbyr til stor aktivitet i skolegården om dagen, også utenom friminuttene. Tredje klasse hadde deler av matematikkundervisningen ute. De kastet på blink, adderte og summerte. Femteklassingene viste stor aktivitet i gymtimen ute på håndballbanen. Det var de svette luggene og de heite, røde kinna et synlig bevis på. «Vi må inn og ha vann», var tydelig tale fra guttene på vei inn skoledøra.

[ Les mer ]

Familie – lagspill på høyt nivå

Husk storforeldremøte 20.09.2016 kl. 18.00.

[ Les mer ]

Jeg erklærer Olweus-uken for åpnet!

Ja, slik lød det i gymsalen da rektor åpnet Olweusuka 2016 nøyaktig kl. 1200 mandag 29.august. Rektor hadde sammen med en representant for alle klasser dannet et vennskapsbånd som et symbol på at vi alle på Skauen kristelige skole er opptatt av å arbeide aktivt mot mobbing. Og det er ingen tvil om at elevene visste hva det dreide seg om – sangen Stopp! Ikke mobb! runget i gymsalen!

[ Les mer ]

Første skoledag

Mandag 15. august begynte 32 flotte førsteklassinger på Skauen kristelige skole. Det var mye spenning da skoleklokka ringte og små og store entret gymsalen. Alle skolens 191 elever og personalet startet det nye skoleåret i gymsalen. Skolens rektor, Karsten Grytnes, innrømmet også at han var rimelig spent denne dagen. Han ønsket alle sammen et godt skoleår og minnet om Guds omsorg og trygghet.

[ Les mer ]

Klasseforeldremøter høsten 2016

Her er oversikten over foreldremøter høsten 2016.

[ Les mer ]

Ny betalingsordning for kontantsalg av melk, juice og yoghurt

Fra og med dette skoleåret er det ikke lenger mulig å handle med penger i melkedisken på Skauen kristelige skole. Det blir fortsatt mulig å kjøpe både melk, yoghurt og juice, men da må det kjøpes verdikuponger på forhånd. Les mer i vedlagte skriv.

[ Les mer ]

Skolestart

Nå nærmer vi oss skolestart på Skauen kristelige skole. Alle elever møter 15.8. kl. 08.40 til fellessamling i gymsalen.

[ Les mer ]

Skolemelk?

Ønsker du å bestille skolemelk gå inn på Skolemelk.no.

[ Les mer ]

SFO er i gang

Mandag 1. august kl. 07.30 er SFO i gang igjen etter ferien. Alle ny og gamle elever ønskes velkommen. Vi gleder oss til å se dere vi kjenner igjen, og bli kjent med nye barn som skal benytte SFO-tilbudet. Vi skal leke i Huleby, bygge sandslott og veier i sandkassa, synge høyt mens vi kjenner det kiler i magen når vi husker, og prøve ut den nye ballveggen ved paviljongen. Blir været ruskete og kaldt finner vi på gøye aktiviteter inne, eller kler oss etter været. Sees på SFO!

[ Les mer ]