Nyheter

Dine øyne så meg da jeg var et foster… (Salme 139:16)

Ungdomsskolen har hatt besøk av organisasjonen Menneskeverd. Elever fra Grenland kristne skole hadde også tatt turen til Skauen denne ettermiddagen. Vi var samlet mer enn 80 ungdommer for å høre på foredraget til ungdomskonsulent Johanne Bruun Edvardsen. Johanne snakket om to temaer: Abort og sorteringssamfunnet.

[ Les mer ]

Norli lesekonkurranse

3.klasse har vært med på Norli lesekonkurranse.

[ Les mer ]

DELKs skoler 150 år

DELK feirer i år at skolebevegelsen er 150 år. På Skauen kristelige skole feira vi det i uke 47. Her er noen bilder, mer kan du lese i neste nummer av Skauen-Nytt.

[ Les mer ]

Planleggingsdager

Skolen og SFO er stengt 14.-15. november grunnet planleggingsdager.

[ Les mer ]

Samarbeidsøvelser ute i skogen

Onsdag 2.november hadde elevene i 7.klasse gym ute i Svartskauen. Dagens mål var å kunne samarbeide i en gruppe for å løse bestemte oppgaver.

[ Les mer ]

Skauen skole i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling er et nasjonalt satsingsområde som alle ungdomsskoler får være med på. Siden vi er en 1 – 10 skole, er vi så heldige at hele skolen får anledning til å delta, og derfor har vi kalt det Skauen skole i utvikling. Vi har valgt skriving som vårt satsingsområde. Det betyr at vi skal legge ekstra vekt på å skrive i alle fag i 1 1 /2 år framover. Vi tror det vil føre til at elevene vil lære mer og få mer variert undervisning, noe som forhåpentligvis vil føre til enda mer motivasjon for skolearbeidet.

[ Les mer ]

Opptak til 1. klasse høsten 2017

Søknadsfrist for første opptak til 1. klasse høsten 2017 er 15.10.16

[ Les mer ]

Stor aktivitet i skolegården

Det varme septemberværet innbyr til stor aktivitet i skolegården om dagen, også utenom friminuttene. Tredje klasse hadde deler av matematikkundervisningen ute. De kastet på blink, adderte og summerte. Femteklassingene viste stor aktivitet i gymtimen ute på håndballbanen. Det var de svette luggene og de heite, røde kinna et synlig bevis på. «Vi må inn og ha vann», var tydelig tale fra guttene på vei inn skoledøra.

[ Les mer ]

Familie – lagspill på høyt nivå

Husk storforeldremøte 20.09.2016 kl. 18.00.

[ Les mer ]

Jeg erklærer Olweus-uken for åpnet!

Ja, slik lød det i gymsalen da rektor åpnet Olweusuka 2016 nøyaktig kl. 1200 mandag 29.august. Rektor hadde sammen med en representant for alle klasser dannet et vennskapsbånd som et symbol på at vi alle på Skauen kristelige skole er opptatt av å arbeide aktivt mot mobbing. Og det er ingen tvil om at elevene visste hva det dreide seg om – sangen Stopp! Ikke mobb! runget i gymsalen!

[ Les mer ]

Første skoledag

Mandag 15. august begynte 32 flotte førsteklassinger på Skauen kristelige skole. Det var mye spenning da skoleklokka ringte og små og store entret gymsalen. Alle skolens 191 elever og personalet startet det nye skoleåret i gymsalen. Skolens rektor, Karsten Grytnes, innrømmet også at han var rimelig spent denne dagen. Han ønsket alle sammen et godt skoleår og minnet om Guds omsorg og trygghet.

[ Les mer ]