Undervisning

Nyttige nettips til foreldre

Her vil vi legge ut nyttige tips til nettsider for foreldre.

[ Les mer ]

Årsplaner

Her finner dere årsplaner i pdf for alle klasser.

[ Les mer ]

Vurdering av elever og klage på karakterer

Elevvurdering
Vurdering skal hjelpe eleven til å fremme læring, utvikle elevens kompetanse, gi grunnlag for tilpasset opplæring og gi informasjon til hjemmet. Vurdering gis uten karakterer i barneskolen, mens i ungdomskolen gis vurdering både med og uten karakterer. Vurderingen skal beskrive hvordan eleven står i forhold til kompetanse-målene i faget og de andre målene som er beskrevet i lærerplanen.

[ Les mer ]

Fritak for karakter i norsk sidemål

§ 3-21. Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål.

[ Les mer ]

Tilrettelegging ved eksamen

Elever med spesielle behov kan søke rektor om tilrettelegging ved eksamen, jfr. Forskrift til privatskoleloven § 3-20.

[ Les mer ]