Fakta

Kollektiv ulykkesforsikring

Det er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for elevene ved Skauen kristelige skole gjennom KNIF Trygghet Forsikring AS.

[ Les mer ]

Mål for ansatte

Alle ansatte er enige om følgende forpliktende atferd:

[ Les mer ]