Fakta

Handlingsplan mot mobbing

På Skauen kristelige skole er vi opptatt av å forebygge og bekjempe mobbing. Vi valgte derfor i 2003 å ta i bruk Olweus’ tiltaksprogram mot mobbing og antisosial atferd. Vi ble i september 2013 en sertifisert Olweusskole.

[ Les mer ]

Kollektiv ulykkesforsikring

Det er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for elevene ved Skauen kristelige skole gjennom KNIF Trygghet Forsikring AS.

[ Les mer ]

Mål for ansatte

Alle ansatte er enige om følgende forpliktende atferd:

[ Les mer ]