Årsplaner

Her finner dere årsplaner i pdf for alle klasser.

 

Småskolen Mellomtrinnet Ungdomsskolen
1. klasse 5. klasse 8. klasse

Norsk

Matematikk

Naturfag

Spansk

2. klasse 6. klasse 9. klasse

Norsk

 

Musikk

Natur- og samfunnsfag

Kroppsøving

Norsk

Engelsk

Mat og helse

Kroppsøving

Spansk

UDV

 

3. klasse 7. klasse 10. klasse

Norsk

Engelsk

Matematikk

Kunst og håndverk

Kroppsøving

Engelsk

Matematikk

Spansk

Kunst og håndverk

UDV

4. klasse    Valgfag

FYSISK AKTIVITET OG HELSE