Ansatte

Alle ansatte som står uten telefonnr. nås på 35 50 54 00 på dagtid.
Kontaktlærere og rektor nås også via SMS.
Oppdatert 29.03.2019

E-mail Ansvar Tlf arbeid Tlf privat SMS-nummer
Karsten Grytnes Rektor 35 50 54 05 472 34 932 19123066980002
Bodil Moholt Inspektør I 35 50 54 04 979 52 717 19123066980001
Martha Rogdaberg Aakervik Inspektør II 35 50 54 05   19123066980004
Hanna Haukvik Haraldsen Adm.leder 35 50 54 00  
Jan Ingar Søtvedt Vaktmester 35 50 54 10 952 33 913  
Hanne Grini SFO leder 35 50 54 09 926 48 532 19123066980025
Katrine Sletten Haraldsen Rådgiver 35 50 54 06    
Grete Hystad Bjørntvedt Miljøterapeut  35 50 54 00   19123066980036
Helene V. Foss Kontaktlærer 1. trinn     19123066980011
Gro Åkerlund Kontaktlærer 1. trinn     19123066980023
Lillian Harestad Iversen Kontaktlærer 2. trinn     19123066980013
Hanne Arff Døli Kontaktlærer 2. trinn     19123066980028
Heidi Minnesjord Bråthen Kontaktlærer 3. trinn     19123066980027
Heidi Marie Fahre Kontaktlærer 3. trinn     19123066980009
Ida Nystuen Askjer Kontaktlærer 4. trinn      
Hanne Holm Kontaktlærer 4. trinn      
Marianne Fjose Kontaktlærer 4. trinn     19123066980010
Marte Fjelddalen Kontaktlærer 5. trinn     19123066980029
Maria Grossmann Kontaktlærer 5. trinn     19123066980012
Anita Blomberg Kontaktlærer 6. trinn     19123066980024
Solveig Hvale Bredvei Kontaktlærer 6. trinn     19123066980008
Randi Minnesjord Kontaktlærer 7. trinn     19123066980015
Heidi Angelsen Kontaktlærer 8. trinn     19123066980006
Åshild Asmussen Kontaktlærer 9. trinn     19123066980031
Kirsten Riis Kontaktlærer 9. trinn     19123066980030
Torild Varhaug Kontaktlærer 10. trinn     19123066980021
Alf Ivar Berg Faglærer/IKT     19123066980035
Adeleid Kornmo Faglærer     19123066980005
Hege Boklund Knudsen Faglærer     19123066980014
Lisa R. Nilsen Faglærer     19123066980016
David Olsen Romero Faglærer     19123066980017
Sondre Kvalvåg Rue Faglærer     19123066980018
Ståle Tangset Faglærer     19123066980033
Åse Gunn Viumdal Faglærer     19123066980022
Heidi Marlene Askjer Aas Faglærer     19123066980037
Elise Gjerpe Solberg       I permisjon
Tove Edvardsen Assistent      
Timo Pappe Assistent      
Hilde Sletten Assistent      
Marit Thorjussen Assistent      
Elisabeth Marie Thorsen Assistent      
Tsegewini Gebreab Renhold      
Elisabeth Gundersen Renhold