Ansatte

Alle ansatte som står uten telefonnr. nås på 35 50 54 00 på dagtid.
Kontaktlærere og rektor nås også via SMS.
Oppdatert 29.03.2019

 

td>

E-mail Ansvar Tlf arbeid Tlf privat SMS-nummer
Karsten Grytnes Rektor 35 50 54 05 472 34 932 19123066980002
Bodil Moholt Inspektør I 35 50 54 04 979 52 717 19123066980001
Martha Rogdaberg Aakervik Inspektør II 35 50 54 05 19123066980004
Kari Thorjussen Adm.leder 35 50 54 00 19123066980003
Evi Solberg Adm.leder 35 50 54 00 19123066980020
Jan Ingar Søtvedt Vaktmester 35 50 54 10 952 33 913
Hanne Grini SFO leder 35 50 54 09 926 48 532 19123066980025
Katrine Sletten Haraldsen Rådgiver 35 50 54 06 For tiden i permisjon
Grete Hystad Bjørntvedt Miljøterapeut  35 50 54 00 19123066980036
Lillian Harestad Iversen Kontaktlærer 1. trinn 19123066980013
Hanne Arff Døli Kontaktlærer 1. trinn 19123066980028
Elise Gjerpe Solberg Kontaktlærer 2. trinn 19123066980019
Gro Åkerlund Kontaktlærer 2. trinn 19123066980023
Adeleid Kornmo Kontaktlærer 3. trinn 19123066980005
Heidi Minnesjord Bråthen Kontaktlærer 3. trinn 19123066980027
Marianne Fjose Kontaktlærer 3. trinn 19123066980010
Marte Fjelddalen Kontaktlærer 4. trinn 19123066980029
Maria Grossmann Kontaktlærer 4. trinn 19123066980012
Anita Blomberg Kontaktlærer 5. trinn 19123066980024
Sondre Kvalvåg Rue Kontaktlærer 5. trinn 19123066980018
Paul Sunde Kontaktlærer 6. trinn 19123066980026
Randi Minnesjord Kontaktlærer 7. trinn 19123066980015
Kirsten Riis Kontaktlærer 8. trinn 19123066980030
Torild Varhaug Kontaktlærer 9. trinn 19123066980021
Lisa R. Nilsen Kontaktlærer 10. trinn 19123066980016
Hege Boklund Knudsen Kontaktlærer 10. trinn 19123066980014
Heidi Angelsen Faglærer 19123066980006
Åshild Asmussen Faglærer 19123066980031
Alf Ivar Berg Faglærer/IKT 19123066980035
Heidi Marie Fahre Faglærer 19123066980009
Helene V. Foss Faglærer 19123066980011
David Olsen Romero Faglærer/Rådgiver 19123066980017
Ståle Tangset Faglærer 19123066980033
Eva Ternsten Faglærer 19123066980034
Åse Gunn Viumdal Faglærer 19123066980022
Heidi Marlene Askjer Aas Faglærer 19123066980037
Solveig Hvale Bredvei Faglærer
Hanne Holm Faglærer
Tove Edvardsen Assistent
Timo Pappe Assistent
Hilde Sletten Assistent
Marit Thorjussen Assistent
Elisabeth Marie Thorsen Assistent
Tsegewini Gebreab Renhold
Elisabeth Gundersen Renhold