Ansatte

Alle ansatte som står uten telefonnr. nås på 35 50 54 00 på dagtid.
Kontaktlærere og rektor nås også via SMS.
Oppdatert 29.03.2019

E-mail Ansvar Tlf arbeid Tlf privat SMS-nummer
Karsten Grytnes Rektor 35 50 54 05 472 34 932 19123066980002
Bodil Moholt Inspektør I 35 50 54 04 979 52 717 19123066980001
Martha Rogdaberg Aakervik Inspektør II 35 50 54 05 19123066980004
Hanna Haukvik Haraldsen Adm.leder 35 50 54 00 19123066980039
Jan Ingar Søtvedt Vaktmester 35 50 54 10 952 33 913
Hanne Grini SFO leder 35 50 54 09 926 48 532 19123066980025
Katrine Sletten Haraldsen Rådgiver 35 50 54 06 19123066980032
Grete Hystad Bjørntvedt Miljøterapeut  35 50 54 00 19123066980036
Helene V. Foss Kontaktlærer 1. trinn 19123066980011
Gro Åkerlund Kontaktlærer 1. trinn 19123066980023
Lillian Harestad Iversen Kontaktlærer 2. trinn 19123066980013
Hanne Arff Døli Kontaktlærer 2. trinn 19123066980028
Heidi Minnesjord Bråthen Kontaktlærer 3. trinn 19123066980027
Heidi Marie Fahre Kontaktlærer 3. trinn 19123066980009
Ida Nystuen Askjer Kontaktlærer 4. trinn 19123066980007
Hanne Holm Kontaktlærer 4. trinn 19123066980038
Marianne Fjose Kontaktlærer 4. trinn 19123066980010
Marte Fjelddalen Kontaktlærer 5. trinn 19123066980029
Maria Grossmann Kontaktlærer 5. trinn 19123066980012
Anita Blomberg Kontaktlærer 6. trinn 19123066980024
Solveig Hvale Bredvei Kontaktlærer 6. trinn 19123066980008
Randi Minnesjord Kontaktlærer 7. trinn 19123066980015
Heidi Angelsen Kontaktlærer 8. trinn 19123066980006
Åshild Asmussen Kontaktlærer 9. trinn 19123066980031
Kirsten Riis Kontaktlærer 9. trinn 19123066980030
Torild Varhaug Kontaktlærer 10. trinn 19123066980021
Alf Ivar Berg Faglærer/IKT 19123066980035
Adeleid Kornmo Faglærer 19123066980005
Hege Boklund Knudsen Faglærer 19123066980014
Lisa R. Nilsen Faglærer 19123066980016
David Olsen Romero Faglærer 19123066980017
Sondre Kvalvåg Rue Faglærer 19123066980018
Ståle Tangset Faglærer 19123066980033
Åse Gunn Viumdal Faglærer 19123066980022
Heidi Marlene Askjer Aas Faglærer 19123066980037
Elise Gjerpe Solberg I permisjon
Tove Edvardsen Assistent
Timo Pappe Assistent
Hilde Sletten Assistent
Marit Thorjussen Assistent
Elisabeth Marie Thorsen Assistent
Tsegewini Gebreab Renhold
Elisabeth Gundersen Renhold
Andre på skolen:
Inger Elisabeth Næs Andersen Helsesykepleier 957 87 542