Ansatte

Alle ansatte som står uten telefonnr. nås på 35 50 54 00 på dagtid.
Kontaktlærere og rektor nås også via SMS.

 

E-mail Ansvar Tlf arbeid Tlf privat SMS-nummer
Karsten Grytnes Rektor 35 50 54 05 472 34 932 19123066980002
Bodil Moholt Inspektør 35 50 54 04 979 52 717
Kari Thorjussen Adm.leder 35 50 54 00
Evi Solberg Adm.leder 35 50 54 00
Jan Ingar Søtvedt Vaktmester 35 50 54 10 952 33 913
Hanne Grini SFO leder 35 50 54 09
Katrine Sletten Haraldsen Rådgiver/sosiallærer 35 50 54 06
Grete Hystad Bjørntvedt Miljøterapeut  35 50 54 00
Elise Gjerpe Solberg Kontaktlærer 1. trinn
Gro Åkerlund Kontaktlærer 1. trinn
Martha Aakervik Kontaktlærer 2. trinn
Adeleid Amundsen Kontaktlærer 2. trinn
Ida Nystuen Askjer Kontaktlærer 2. trinn
Maria Grossmann Kontaktlærer 3. trinn
Lillian Iversen Kontaktlærer 3. trinn
Solveig Hvale Bredvei Kontaktlærer 4. trinn
Sondre Kvalvåg Rue Kontaktlærer 4. trinn
Marianne Fjose Kontaktlærer 5. trinn
Helene Venheim Foss Kontaktlærer 6. trinn
Randi Minnesjord Kontaktlærer 6. trinn
Åse Gunn Viumdal Kontaktlærer 7. trinn
Heidi Marie Fahre Kontaktlærer 7. trinn
Torild Varhaug Kontaktlærer 8. trinn
Lisa R. Nilsen Kontaktlærer 9. trinn
Hege Boklund Knudsen Kontaktlærer 9. trinn
David Romero Kontaktlærer 10. trinn
Heidi Angelsen Kontaktlærer 10. trinn
Heidi Marlene Askjer Aas Faglærer
Åshild Asmussen Faglærer
Alf Ivar Berg Faglærer/IKT
Heidi Minnesjord Bråthen Faglærer
Marte Fjelddalen Faglærer
Hanne Holm Faglærer
Ståle Tangset Faglærer
Eva Ternsten Faglærer
Laila Helene Ween Faglærer
Tove Edvardsen Assistent
Timo Pappe Assistent
Hilde Sletten Assistent
Marit Thorjussen Assistent
Elisabeth Thorsen Assistent
Tsegewini Gebreab Renhold
Elisabeth Gundersen Renhold