Ansatte

Alle ansatte som står uten telefonnr. nås på 35 50 54 00 på dagtid.
Kontaktlærere og rektor nås også via mobilskolemedling.

E-mail Ansvar Tlf arbeid Tlf hjem
Karsten Grytnes Rektor 35 50 54 05 472 34 932
Bodil Moholt Inspektør I/Kontaktlærer 8. trinn 35 50 54 04 979 52 717
Ellen Helleberg Bjerk Inspektør II 35 50 54 07 901 17 971
Kari Thorjussen Adm.leder 35 50 54 00
Evi Solberg Adm.leder 35 50 54 00
Jan Ingar Søtvedt Vaktmester 35 50 54 10 952 33 913
Hanne Grini SFO leder 35 50 54 09
Katrine Sletten Haraldsen Rådgiver/sosiallærer 35 50 54 06
Grete Hystad Bjørntvedt Miljøterapeut  35 50 54 00
Martha Aakervik Kontaktlærer 1. trinn
Adeleid Amundsen Kontaktlærer 1. trinn
Ida Nystuen Askjer Kontaktlærer 1. trinn
Heidi Minnesjord Bråthen Kontaktlærer 1. trinn
Maria Grossmann Kontaktlærer 2. trinn
Lillian Iversen Kontaktlærer 2. trinn
Elise Gjerpe Solberg Kontaktlærer 3. trinn
Gro Åkerlund Kontaktlærer 3. trinn
Marianne Fjose Kontaktlærer 4. trinn
Helene Venheim Foss Kontaktlærer 5. trinn
Evelyn Haugen Kontaktlærer 5. trinn
Åse Gunn Viumdal Kontaktlærer 6. trinn
Heidi Marie Fahre Kontaktlærer 6. trinn
Randi Minnesjord Kontaktlærer 7. trinn
Lisa R. Nilsen Kontaktlærer 8. trinn
David Romero Kontaktlærer 9. trinn
Kirsten Riis Kontaktlærer 9. trinn
Heidi Angelsen Kontaktlærer 10. trinn
Åshild Asmussen Kontaktlærer 10. trinn
Alf Ivar Berg Faglærer/IKT
Marte Fjelddalen Faglærer
Linda Ternsten Haukenæs Faglærer
Hege Boklund Knudsen I permisjon
Grethe Marie Minnesjord I permisjon
Judith Elisabeth Omland Faglærer
Sondre Rue Faglærer
Kari Fylkesnes Semb Faglærer
Ståle Tangset Faglærer
Eva Ternsten Faglærer
Torild Varhaug Faglærer
Laila Helene Ween Faglærer
Tove Edvardsen Assistent
Timo Pappe Assistent
Josefine Pettersen Assistent
Hilde Sletten Assistent
Gabriel Stepen Assistent
Marit Thorjussen Assistent
Tsegewini Gebreab Renhold
Elisabeth Gundersen Renhold